z DISCLAMER

www.lastminutevliegreizen.com is slechts aanbieder van webwinkels en niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze site als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze site worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel deze site met grote zorg is samengesteld garandeert de eigenaar niet dat de verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze site en/of de gegevens en informatie op deze site. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Eigenaar behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

Sites waar naar verwezen wordt
De eigenaar staat niet garant voor de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de sites waarnaar op deze site wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Technische storingen
Eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van deze site,of website waarnaar op enige wijze wordt verwezen en/of bezocht..

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze site berust bij de eigenaar. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de eigenaar. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciƫle exploitatie van deze informatie.

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

http://lastminuteskivakantie.com/ wintersportskivakantie.nl gezondensnelafvallen